Věda a výzkum

Projekty

Projekt CZ.10.5.109/5.2./4.0/17-009/0000380  Rybářský slovník. Vácha a kolektiv. Příjemce: Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta. Operační program Rybářství 5. 2. b. SZIF 2017-2018.

NAZV – QJ 1610324: Smetana, P., Bárta, J., Bártová, V., Mráz, J., Pešek, M., Kadlec, J.: Antiox – 2016, Studium tradičních a nových zemědělských plodin jako zdrojů antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek a jejich využití při výrobě potravin, poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR,  2016 – 2018.

NAZV – QJ 1510336: Výzkum a podpora produkce zdravotně a spotřebitelsky benefitních mléčných výrobků cílenou selekcí a modifikací profilu mastných kyselin mléčného tuku. Koordinátor – příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Samková, E., Čítek, J., Hanusová, L., Konečný, R., Hasoňová, L., Smetana, P., Špička, J., Trávníček, J.). Komplexní udržitelné systémy v zemědělství; poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR, 2015 – 2018.

Projekt CZ.1.07/2.4.00/17.0128 – Koordinace akademické sféry a provázání poznatků vědy do praxe.

Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Partner projektu: UTB ve Zlíně; Klastr „Chutná hezky. Jihočesky“. (Smetana, P., Samková, E., Jirotková, D., Marešová, I.). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – osa 2.4. Partnerství a sítě MŠMT, 2011 – 2014.

NAZV – QH 81210: Analýza možností zvýšení hladiny zdraví prospěšných mastných kyselin v syrovém mléce prostřednictvím cílených chovatelských postupů. Koordinátor – příjemce: VÚCHS Rapotín. Příjemce: JU v Českých Budějovicích (Frelich, J., Pešek, M., Samková, E., Šlachta, M.). Program výzkumu v agrárním sektoru; poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR, 2008 – 2012.

Projekt CZ.1.07/2.3.00/09.0081 Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství. Příjemce: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Partner projektu: JU v Českých Budějovicích (Samková, E., Smetana, P.). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – osa 2.3. Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, poskytovatel MŠMT, 2009 – 2012.

Spolupráce na výzkumném záměru, věcném okruhu 6: Výzkum zdravotně významných látek v zemědělských produktech, krmivech a potravinách.
Výzkumný záměr MSM 6007665806: Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta. (Řešitel: prof. Ing. Jan Frelich, CSc.)