Spolupráce

Vybrané přednášky odborníků z praxe na katedře

 • Ing. Jaromír Obst; FIMEX, s.r.o. (zařízení a stroje v masném průmyslu);
 • Ing. Vladimír Kron, Ph.D.; Trouw Nutrition Biofaktory, s.r.o. (bioaktivní látky v potravinách);
 • Ing. Josef Baláš, Ph.D.; Chr. Hansen Czech Republic, s.r.o. (fermentační procesy při výrobě masných výrobků);
 • Ing. Jiří Weberschinke, CSc.; MILCOM a.s. (aseptické balení produktů; inovační procesy v mlékárenském a obalovém průmyslu);
 • Ing. Jiří Kopáček, CSc.; ČMSM (situace v mlékárenství v ČR, EU a ve světě; mléko a mléčné výrobky – součást zdravé výživy; Česká republika – země sýrů);
 • Ing. Jana Koubová, Ph.D.; SZPI (dozorové orgány – povinnosti a úkoly SZPI);
 • MVDr. Markéta Kopečná, Ph.D.; Městská veterinární správa v Praze (veterinární dozor nad potravinami živočišného původu);
 • Ing. Vladimír Čejna, Ph.D.; Savencia Fromage & Dairy, a.s. (možnosti a trendy při balení mléčných výrobků, aktuální trendy sýrařské gastronomie; historie a současnost tvarohových dezertů);
 • Ing. Ondřej Málek, Ph.D.; Schaumann ČR, s.r.o. (problematika bioplynových stanic);
 • Ing. Jiří Kuník, Ph.D.; Schaumann ČR, s.r.o. (vliv krmení na mléčnou produkci);
 • MVDr. Eva Cipínová; KVS pro Jihočeský kraj (vliv provozní hygieny na kvalitu výrobku);
 • Ing. Jan Teplý; Madeta, a.s. (mléčné výrobky a jejich marketingová podpora);
 • MVDr. Jiří Hlaváček; SVS ČR (evropské a národní legislativní předpisy v oblasti prvovýroby mléka);

Spolupráce s praxí (vybranými organizacemi a fyzickými osobami)

 • Ing. Karel Tůma (hloh peřenoklanný – zpracování a obsah aktivních látek);
 • Kamír, s.r.o. (zrání hovězího masa, systém HACCP);
 • Marta Tůmová (zpracování drůbeže, systém HACCP);
 • Štěpán Netík (zpracování hovězího masa, systém HACCP);
 • MAUZ-výroba, s.r.o. (zpracování masa, výroba masných výrobků, systém HACCP);
 • PEKAŘSTVÍ NODES, spol. s r.o. (obohacování pekařských výrobků antioxidanty);
 • Farma Kunclův mlýn (změny masa při dlouhodobém skladování a optimalizace výrobního postupu zrání);
 • ON TOP TRADE s.r.o. (sledování změn sušeného ovoce s cílem získat podklady pro nastavení doby trvanlivosti výrobku);
 • Dr. Pekař – Resolution s.r.o. (bezlepkové pečivo se zvýšeným zdravotním benefitem);
 • Rybářství Třeboň Hld. a.s., Blatenská ryba, a.s., Rybníkářství Pohořelice, a.s. Rybářské sdružení ČR (poradenství v oblasti zpracování ryb);
 • Jaroslav Auský; Mlékárna Mláka (obohacování mléčných výrobků antioxidanty);
 • spolupráce s vybranými zemědělskými podniky (ZOD Blata Sedlec, ZD Přeštěnice, Agro Vodňany, Agriprod Hluboká nad Vltavou, Agropodnik Košetice, Agro Měřín, Jakubka Chotýčany, Sedmička Rychnov);
 • spolupráce s vybranými zpracovatelskými podniky (Lacrum Velké Meziříčí);
 • spolupráce s firmami zajišťujícími služby v zemědělství (Českomoravská společnost chovatelů, Stáje Štětice, Schaumann ČR);
 • Státní veterinární správa ČR, Státní zemědělská a potravinářská inspekce;

Spolupráce s jinými univerzitami

 • Mongolian University of Life Sciences, Department of Livestock production and monitoring and inspection, School of Animal Science and Biotechnology, Mongolsko;
 • Slovenská polnohospodarska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovensko;
 • Süleyman Demirel University, Fisheries Faculty, Isparta, Turecko;
 • The Hebrew University of Jerusalem, Faculty of Agriculture, Food and Environment, Rehovot, Izrael;
 • University of Agriculture and Forestry, Hue University, Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Vietnam;
 • University of Buenos Aires, School of Agriculture, Argentina;
 • University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Timisoara, Rumunsko;
 • University Of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland;
 • Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Brno;
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Zlín;
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Brno;