Předměty

FM Finalizace a marketing faremních produktů

FT Fermentační technologie

ZHNP Hygiena a zdravotní nezávadnost produktů

IZP Inovace ve zpracovatelském průmyslu

JAKP Jakost živočišných produktů

JAZP Jakost zemědělských produktů

JRP Jakost rostlinných produktů

KZP Kvalita živočišných produktů

MBB Mikrobiální biotechnologie

PQM Potravinářská legislativa a management jakosti

PZ potravinářské zbožíznalství

SAP Senzorická analýza produktů

ZBN Zbožíznalství

ZPS Zpracování a hodnocení potravinářských surovin

ZPV Základy potravinářských výrob

ZPV2 Základy potravinářských výrob

ZRP Zpracování rostlinných produktů

ZSPP Zařízení a stroje v potravinářském průmyslu

ZZIP Zpracování živočišných produktů

ZZP Základy zpracovatelských procesů