Předměty

Bakalářský studijní program

níže uvedené předměty jsou součástí nově akreditovaných plánů

Magisterský studijní program

IS STAG obsahuje platné (akreditované) předměty studijních plánů.Více informací na Informačním systému STAG