O katedře

Katedra kvality zemědělských produktů, jejíž základy byly položeny již v roce 2006, vznikla v únoru roku 2015. Oficiální vznik je datován do období rozsáhlé modernizace pavilonů Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a právě pavilon E je dnes sídlem pracoven pedagogů a laboratoří katedry. V květnu 2017 došlo k přejmenování katedry na Katedru potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů.

Modernizací prošlo i vybavení laboratoří. Nové prostory pro výuku mají předměty zabývající se mikrobiologií, jakostí a zpracováním rostlinných a živočišných produktů, jejich zbožíznalstvím a senzorickou analýzou. Studenti si mohou při laboratorních cvičeních prakticky vyzkoušet základní analytické postupy (měření pH, bioimpedance, viskozity, titrační postupy, stanovení základních nutričních hodnot produktů a další), ale i velmi specifické analýzy na kapalinovém chromatografu s hmotnostní detekcí a/nebo NIR-analýzu masa a masných výrobků. V technologické laboratoři si na moderních zařízeních prakticky osvojí teoretické znalosti technologických postupů výroby piva, vína, octa, kysaného zelí, chlebového kvasu, sterilovaných výrobků (zeleninové směsi, džemy), čerstvých sýrů a fermentovaných mléčných výrobků, ryb a tepelně opracovaných i neopracovaných masných výrobků. V návaznosti na zpracovatelské a výrobní technologie je kladen důraz i na jejich vliv na výživu člověka, senzorickou analýzu, hygienu potravin a v neposlední řadě i na potravinářskou legislativu a mikrobiologickou kontrolu.