Členové

Vedoucí katedry

Ing. Pavel Smetana, Ph.D.
odborné zaměření Systémy řízení jakosti, Zbožíznalství
místnost ZE 00 009
kontakt tel. 387 772 615
e-mail: smetana@zf.jcu.cz

Tajemník katedry

Dr. Ing. Jaromír Kadlec
odborné zaměření Výživa člověka, Kvalita a zpracování rostlinných produktů
místnost ZE 00 009
kontakt tel. 387 772 596
e-mail: kadlec@zf.jcu.cz

Sekretářka

Dagmar Randáková
místnost ZE 00 017
kontakt tel. 387 772 612
e-mail: randak@zf.jcu.cz

Pedagogové

doc. Ing. Eva Samková, Ph.D.
odborné zaměření Kvalita a zpracování živočišných produktů (mléko)
místnost ZE 00 006
kontakt tel. 387 772 618
e-mail: samkova@zf.jcu.cz
doc. Ing. František Vácha, CSc.
odborné zaměření Kvalita a zpracování ryb a rybích výrobků
místnost ZE 00 011
kontakt tel. 387 772 594
e-mail: fvacha@zf.jcu.cz
MVDr. Lucie Hasoňová, Ph.D.
odborné zaměření Mikrobiologie
místnost ZE 00 005
kontakt tel. 387 772 677
e-mail: hasonova@zf.jcu.cz
Ing. Dana Jirotková, Ph.D.
odborné zaměření Kvalita a zpracování živočišných produktů (maso)
místnost ZE 00 009
kontakt tel. 387 772 613
e-mail: jirot@zf.jcu.cz
Ing. Hana Kábelová
odborné zaměření Kvalita a zpracování rostlinných produktů
místnost ZE 00 016
kontakt tel. 387 772 620
e-mail: h.kabelova@seznam.cz

Odborný pracovník

Pavla Vandasová
místnost ZE 00 005
kontakt tel. 387 772 677
e-mail: vandas@zf.jcu.cz

Studenti doktorského studia

Ing. Robert Kala
místnost ZE 00 016
kontakt tel. 387 772 620
e-mail: kalarobert@seznam.cz
Ing. Jan Bedrníček
místnost ZE 00 016
kontakt tel. 387 772 620
e-mail: janbedrnicek@seznam.cz
Ing. Karolína Straková
místnost ZE 00 016
kontakt tel. 387 772 620
e-mail: kaja.strakova@seznam.cz
Ing. et Ing. Lenka Pecová
místnost ZE 00 016
kontakt tel. 387 772 620
e-mail: pecikis@seznam.cz