Aktivity na katedře

  • workshop „Obaly pro masné výrobky – výroba a využití”

Akce byla připravena pro studenty předmětu Zpracování masa ve spolupráci s firmou Viscofan CZ s.r.o. V přednáškách byli studenti seznámeni s historií výrobního závodu i s aktuální situací na trhu s obalovou technologií. V druhé části workshopu měli možnost shlédnout výrobní linku plastových obalů. V provozní laboratoři se zúčastnili testovací výroby a praktického hodnocení masných výrobků.

20191212_120011

20191212_113121

  • „Mýty o mléce a mléčných výrobcích”

je název nové publikace kolektivu autorů pod vedením Ing. Jiřího Kopáčka, CSc., kterou 14.11.2019 představil Českomoravský svaz mlékárenský v rámci propagačního a edukačního projektu „Mléko vás zdraví“. Jak ve svém recenzním posudku uvedl prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové, „publikace velmi srozumitelnou formou vyvrací běžné mýty a nepravdy, které se kolem konzumace mléka a mléčných výrobků ve společnosti šíří. Je zpracována odborníky, kteří se problematikou mléka a jeho zpracování zabývají. Za velmi zdařilé považuji zařazení „komentářů“ předních odborníků na výživu, např. prim. MUDr. Tláskala, CSc. a dalších. Tyto komentáře vhodným způsobem glosují odborný obsah této publikace“. Publikace je rozdělena do 4 základních kapitol, ve kterých se postupně věnuje nejčastějším mýtům o mléce jako takovém, nejčastějším mýtům o jogurtu, nejčastějším mýtům o tavených sýrech a konečně dalším mýtům, které kolují například o sýrech, másle, sušeném mléce pro děti či o pití černé kávy s mlékem.

Případní zájemci o publikaci mohou kontaktovat Českomoravský svaz mlékárenský na mailové adrese info@cmsm.cz nebo projekty@cmsm.cz

  • workshop „Výroba sýrů – teorie a praxe”

Pravidelně konané workshopy na JU ZF pro studenty, odbornou veřejnost a další zájemce jsou dvou až třídenní akcí, která se skládá ze dvou bloků – teoretického a praktického a exkurze na farmě. Akce se koná ve spolupráci s ČMSM, MENDELU a praxí (farma a minimlékárna Slunečná). V rámci teoretické části jsou pro účastníky připraveny přednášky týkající se kvality syrového mléka včetně rizik konzumace, jsou probírána specifika jednotlivých technologických kroků využívaných při výrobě sýrů. Účastníci obdrží rovněž informace o vadách sýrů a příčinách jejich vzniku či informace o možnostech zvyšování přidané hodnoty u sýrů. V praktické části je hlavní náplní výroba čerstvého sýra a ve spolupráci s lektory také výroba dalších mléčných produktů.  V závěru workshopu je všem účastníkům předán certifikát o jejím absolvování. Akce se během sledovaných let zúčastnilo 51 zájemců, informace o akci je možné nalézt i v odborném tisku a v novinových článcích.sýry výroba

  • odborný seminář „Dozorové orgány v ČR nad potravinami a krmivy“

Pravidelně se na naší katedře koná seminář věnující se problematice dozoru nad kontrolou jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin s názvem „Dozorové orgány v ČR nad potravinami a krmivy“. Akce se účastní pracovníci dozorových orgánů MVDr. Markéta Kopečná, Ph.D. (Státní veterinární správa) a Ing. Jana Koubová, Ph.D. (Státní zemědělská a potravinářská inspekce).

12.4._foto_1

 

  • studentská výuka

Výroby na katedře

SAMKOVÁ, E.: Výroba sýrů (praktická výuka studentů). Scénář pro videofilm v rámci projektu Science Zoom. České Budějovice: JU ZF 2014.

Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=6ZSiKLLhkB

JIROTKOVÁ, D.: Výroba jitrnic (praktická výuka studentů). Scénář pro videofilm v rámci projektu Science Zoom. České Budějovice: JU ZF 2014.

Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=ULk-12bf-Yc

12884557_1180439075307176_1977337_n              12516179_1180439125307171_1180023797_n12443130_1180439208640496_1904011126_n

 

  • ze dne otevřených dveří

2015-04-09 10.44.492015-04-09 11.01.54

 

 

  •  studentské exkurze

DSC_6809    WP_20160329_10_56_03_Pro    PivovarProtivín